Γενικές πληροφορίες
Αρχική / Πληροφορίες / Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος θα φοιτούν στο ΠΜΣ μέχρι είκοσι (20) φοιτητές. Η επιλογή θα γίνεται με βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος από τα κριτήρια εισαγωγής.

Σε κάθε Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή - υπότροφος του ελληνικού κράτους.

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ

Για παραστατικά ή πιστοποιητικά από την Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών (αντίγραφο Πτυχίου, αναλυτικής Βαθμολογίας, κ.ά.), ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Τραπεζικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αρ. Λογ.: 5272-041780-361, Τράπεζα Πειραιώς), το ποσό των έξι (6) Ευρώ για κάθε έγγραφο χωριστά. Η απόδειξη πληρωμής κατατίθεται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών.

 

Γενικές Πληροφορίες: Δήμητρα Γκιμπιρίτη (2310991050)

Σύντομο URL:

Κινησιολογία | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Κινησιολογία» αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 με στόχο να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες

2310 991050 (Προϊστάμενη)

2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)

2310 991054 (Μεταπτυχιακό)

2310 991052 (Πρωτόκολλο)

info@phed-sr.auth.gr