Κινησιολογία
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

Κινησιολογία | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

Κινησιολογία | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Κινησιολογία» αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 με στόχο να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Περιγραφή του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αφορά στο τρίτο εξάμηνο σπουδών...

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που οδηγεί σε Διδακτορική Διατριβή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε...

Κατεβάστε τα Έντυπα

Δείτε και κατεβάστε έντυπα

Περισσότερα

Σε ποιους απευθύνεται
Κινησιολογία | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ
Δείτε σε ποιές κατηγορίες απευθύνεται το ΠΜΣ

Κινησιολογία | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Κινησιολογία» αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 με στόχο να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες

2310 991050 (Προϊστάμενη)

2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)

2310 991054 (Μεταπτυχιακό)

2310 991052 (Πρωτόκολλο)

info@phed-sr.auth.gr